Kurs “Cierpliwość” cz.7

Krok milowy #5

Poznaj przykład normalnego etapu rozwoju.