Moduł 1 – cz. 2

2. Jak ogromną mamy moc!

W tej części dowiesz się i uświadomisz sobie jak ogromną masz moc i władzę nad swoim Małym Człowiekiem.

Uświadomisz sobie co możesz Ty, a co może Twoje dziecko. Także to, czego nie może.

Zobaczysz z dalszej perspektywy to, jak bardzo kruchym i zależnym od Ciebie stworzeniem jest Twój kochany dzieciak i będziesz miał/a szansę poczuć to, jak bardzo taka świadomość może pomóc Ci w budowaniu pięknej relacji z dzieckiem oraz w swojej samokontroli.