Moduł 1 – cz. 7

7. Część Praktyczna

Ta część zawiera 3 praktyczne zadania, które będziesz mógł/mogła zrealizować w celu wcielenia w życie wiedzy i świadomości uzyskanej w trakcie całego modułu 1.