Moduł 2 – cz. 6

6. Część praktyczna.

Część praktyczna do Modułu 2.